Med klass 3 lås som kan sänka din försäkringspremie. Går att låsa när bilen är tillkopplad på dragbil (stillastående).